Home / Certificari

Certificari

Intreaga noastra activitate se bazeaza pe calitate si profesionalism. In acest sens s-au obtinut urmatoarele avize/atestate si licente:

 

  • Atestat ANRE nr.5505/25.03.2010 de tip B pentru ”proiectare si executare de instalatii electrice interioare pentru constructii civile si industriale, bransamente aeriene si subterane, la tensiune de 0,4kv";

 

  • Atestat ANRE nr.2/02.04.2009 -  Categoria C2  pentru “operarea sistemelor de citire si inregistrare scrisa a datelor din contoare cu acumulare, cuprinzand: transformatoare de masurare de curent (daca este cazul) cu clasa de exactitate de cel putin egala cu 1 si contoare electronice sau cu inductie cu clasa de exactitate de cel putin egala cu 2 pentru energia active si 3 pentru energia reactiva”;

 

  • Atestat ANRE nr.4610/17.06.2009  de tip C1A si de tip C2A pentru “proiectare/executare linii electrice,aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4kV-20kV si posturi de transformare cu tensiunea nominala superioara de cel mult 20 kV”;

 

  • Atestat ANRE nr.8482/19.11.2012 de tip C1B si de tip C2B pentru “proiectare/executare linii electrice,aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4kV-110kV si posturi de transformare cu tensiunea nominala superioara de cel mult 20 kV”;

 

  • Atestat ANRE nr.8319/24.09.2012 de tip D1,D2,E1,E2  pentru “proiectare/executare linii electrice aeriene cu tensiuni nominale de 110kV – 400kV, linii electrice subterane cu tensiuni nominale de 110 kV sau 220 kV; pentru proiectare/executare de statii electrice si de instalatii apartinand partii electrice a contoarelor";

 

  • Aviz BRML nr. B-07-024-12  pentru exercitarea activitatii de montare mijloace de masurare;

 

  • Licenta ANRSCUP nr.1897/29.02.2012 – clasa 3 pentru Serviciul de iluminat public.